Ved ordrer over NOK 250.000,- vil Rupro AS fakturere 30% ved kontraktsinngåelse, resterende 70% faktureres ved levering.

Vennligst kontroller at ordrebekreftelsen er i samsvar med Deres bestilling. Etter forfall beregnes renter. Selgeren har salgspant (eiend.forhold) i de leverte varene inntil kjøpesummen inkl. renter og omkostninger er fullt utbetalt.

Bekreftet leveringsdato er levering fra fabrikk. For at vi skal ha mulighet til å levere til oppgitt dato, er det avgjørende at vi har alt av underlag som kreves for gjennomføring av produksjon innen akseptfristen.
Dette gjelder kontrollmål, utsparingsmål, materialvalg, fargekoder og datablad/dokumentasjon av tekniske installasjoner.

I ordresummen er det ett tegningsforslag og en revidering inkludert i prisen. Revisjoner og endringer ut over dette faktureres ihht timeforbruk. Minstepris NOK 500,-

EXW LØKKEN om ikke annet er avtalt.

Montasje er ikke inklusiv, men kan utføres ihht avtale.