Rupro gjør mer enn å lage produkter. Vi kommer på befaring, vurderer løsninger, tegner og skreddersyr anlegg i tett samarbeid med deg. Med lang erfaring som partner for byggherre og entreprenører, vet vi hvordan vi skaper en best mulig løsning for akkurat ditt anlegg.

Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi komplette maskinpakker med rustfrie rør, pumper, ventiler og annet utstyr som er tilpasses hvert anlegg og prosjekt. Vi tar hånd om prosjekteringen, engineering, produksjon og montasje av anlegget.

Sveiserne våre er sertifiserte i henhold til NS-EN 287-1 og har lang erfaring innen produksjon og montasje.

  • Befaring, prosjektering, tegning og skreddersøm.
  • Koordinering, produksjon, montering.
  • Maskinutrustning til vannverk, avløpsanlegg prosessanlegg.
  • Solid kompetanse, behovsforståelse og samarbeidsevne.
  • Punktlig leveringspresisjon.
  • God oppfølging gjennom hele prosjektet.