Produktene vi lager har en svært lang levetid – og tåler mye i hele sitt livsløp. Våre multikjøkken har for eksempel en levetid på mellom 20 og 30 år med industriell bruk. Stål er det mest resirkulerte materiell – mer enn alle andre materialer på jorden til sammen. Siden stålet selv på slutten av sin levetid er 100% resirkulerbart er våre produkter klare til å gå inn i kretsløpet igjen.

Der vi bruker andre materialer enn stål velger vi kortreiste råvarer, som for eksempel trevarer fra lokalmiljøet.

Vi er stolte over at det er ingen utslipp knyttet til fabrikken vår.

Som et ISO 9001:2015-sertifisert selskap har vi dessuten dokumentasjon på at vi følger internasjonale retningslinjer i vårt kvalitetsarbeid.

Stål er et bærekraftig og gjenvinnbart materiale. I stor kontrast til for eksempel plastprodukter, som ofte velges på grunn av pris, har stålet lang levetid og høy gjenbruksfaktor. Det er i tillegg svært rengjøringsvennlig, noe som er grunnen til at rustfritt stål ofte foretrekkes på steder der hygiene er viktig og der rengjøring må skje ofte.

Det finnes få steder der hyppig rengjøring og god hygiene er viktigere enn på et sykehus. Vi ønsker derfor å tilby praktiske og rengjøringsvennlige smittevernsprodukter til sykehus og sykehjem.

I tillegg har smittevernutstyr i rustfritt stål lang levetid sammenlignet med mange av dagens løsninger. Slik kan helseinstitusjonene unngå hyppige innkjøp av produkter som må skiftes ut ofte – og som det er både produksjons- og transportutslipp knyttet til.

Tidligere har vi hatt stort hell med vårt smittevernstativ, noe representanter i helsetjenesten har uttalt at gjør det enklere og mer effektivt for leger og sykepleiere å gjøre jobben sin. Helsepersonellet presiserte også at utstyret ville ha en stor verdi også i perioden etter at den nåværende pandemien forsvinner.

Sitat fra enhetsleder fra Orkland Sykehjem:

— At stativet er laget i rustfritt stål betyr at det tåler alle typer vaskemidler og nesten har evighetsgaranti. Du kan bare kjøre det inn i et vaskerom, desinfisere og eventuelt spyle av – så er det klart for bruk igjen.

Senest i 2019 vant Rupro HMS-prisen, som deles ut til foretak som har gjort en utmerket innsats eller skapt resultater utover det som er forventet innenfor HMS-området. Vi har lavt sykefravær, en lang historikk med å legge til rette for inkluderende arbeidsliv, null skader og null ulykker. Vi gjennomfører helsesamtaler og kartlegger trivsel. Ved siste måling viste resultatet at 100% av de ansatte opplever stor grad av trivsel på arbeidsplassen.

Av i overkant av 40 ansatte har 25% av jobbet i Rupro i over 25 år.

Rupro er også en godkjent lærebedrift.

Bedriftens samfunnsansvar er beskrevet på vår side for etiske retningslinjer. Vi vurderer ved alle veivalg om det kan oppstå etiske konflikter. Vi varsler om vi opplever brudd på etiske regler og vi følger opp slik at brudd blir registrert og varslet på riktig måte.