En etisk konflikt vil kunne oppstå når noen har personlig fordel av sin stilling.

Vi skal:

 • Rapportere til ledelsen gaver fra forbindelser når verdien er over kr 300.
 • Unngå interesser i konkurrerende virksomhet, hos kunder eller leverandører.
 • Unngå privat bruk av bedriftens eiendeler.
 • Huske at forretningshemmeligheter skal være hemmeligheter.

Våre kunder er vår viktigste ressurs og det er viktig at kundene kan stole på oss.

Vi skal:

 • Holde avtaler og oppfylle forpliktelser.
 • Ikke spre opplysninger om kunders produkter eller om feil og mangler.
 • Unngå negativ omtale av konkurrenter.
 • Kunne stå inne for våre forretningsmetoder.
 • Vise respekt for konkurranselovgivningen.

Et trygt og godt arbeidsmiljø er basert på hvordan vi selv opptrer i det daglige.

Vi skal:

 • Vise respekt og ansvar og gi trygghet på arbeidsplassen.
 • Ikke spre rykter om, mobbe eller på annen måte forulempe kollegaer.
 • Være åpne for konstruktiv kritikk.
 • Praktisere relevant likebehandling.

I arbeidet med etisk adferd er det viktig å reagere når urett skjer.

Vi skal:

 • Varsle når brudd på etiske regler registreres.
 • Reagere og følge opp når brudd er registrert eller varslet.
 • Formidle kunnskap om etisk framferd og følge våre interne rutiner.

Bedrifters samfunnsansvar er en side av etisk adferd som i det senere er blitt mer fokusert og blant våre forbindelser.

Kort kan CSR oppsummeres i disse punktene:

 • Respektere og støtte de internasjonale menneskerettighetene og ikke delta i virksomhet som innebærer brudd på menneskerettighetene.
 • Respektere foreningsfriheten og anerkjenne retten til kollektive forhandlinger.
 • Avskaffe alle former for tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering i arbeidsforhold.
 • Ha en føre-var-tilnærming i miljøsaker, ta initiativ til økt miljøansvar og fremme spredning og utvikling av miljøvennlig teknologi.
 • Motarbeide alle former for korrupsjon, inklusive bestikkelser og lignende.

For den som gjerne vil lese mer om CSR kan disse lenkene benyttes: