Steinshaugen Vannbehandlingsanlegg

Leveringsdato

Våren 2020

Eier

Steinshaugen Vannbehandlingsanlegg

Sted

Orkland Kommune

Steinshaugen Vannbehandlingsanlegg ligger like ved Fannrem i Orkland Kommune. Selve anlegget består av tre grunnvannsbrønner som pumper opp vann fra under Orkla og inn til vannbehandlingsanlegget. På anlegget blir grunnvannet UV-renset før det pumpes videre opp til Digeråsen Høydebasseng (også levert av Rupro) og ut til abonnentene.

  • 3D-modellering og kontrollmåling til prosjektet.
  • Produksjon av alle innvendige rør og understøttelser, i rustfritt stål.
  • Montasje av anlegget, inkludert komponenter fra våre samarbeidspartnere.

I prosjekter på kommunale anlegg, slik som Steinshaugen Vannbehandlingsanlegg, er det ofte detaljerte spesifikasjoner og krav til utforming av anlegget. Det betyr at vi som leverandør må skreddersy anlegget i henhold til spesifikasjonene. Skreddersøm er noe vi er gode på hos her hos Rupro.

På Steinshaugen var vi med tidlig i prosessen og gjennomførte 3D-modelleringen av prosjektet, basert på skissert løsning fra konsulent og en spesialist på vannrensing. Vi sveiset mesteparten av rørene på egen fabrikk og besørget transporten til anlegget. På selve vannbehandlingsanlegget stod vi for full montasje av hele anlegget – inkludert UV, pumper, ventiler og andre komponenter fra våre samarbeidspartnere.

Vi fikk oppdraget hos Steinshaugen Vannbehandlingsanlegg fordi vi har levert solide vannverk siden 80-tallet – over 200 store og små prosjekter over hele landet – og har et godt renommé på rustfrie rørsystemer. Vi tar oss av hele prosjektet: fra 3D-modellering og kontrollmåling, til produksjon, transport og selvsagt montering. Kundene våre vet hva de får når de velger oss – solide konstruksjoner i rustfritt stål og en samarbeidspartner med lang fartstid som vet hva de holder på med.

Se flere referanser