Tiller Kirkegård

Stilrent oppheng av bårekranser og gravlykter.

Se flere referanser