Rupro er ISO 9001:2015-sertifisert

Det er viktig for oss at kundene våre er trygge på at vi gjør vårt ytterste for å levere så høy grad av kvalitet og service som mulig. Derfor har vi jobbet målrettet over tid for å være ISO-sertifiserte i henhold til ISO 9001:2015.

Det betyr blant annet at vi har forplikter oss til å ha en ledelse som involverer seg aktivt for å sikre at leveransene våre har høy kvalitet, at vi jobber systematisk med risikovurderinger og at vi hele tiden jobber systematisk med kvalitetsarbeidet vårt.

Samtidig er sertifiseringen et bevis på at vi er en bedrift som tar sitt samfunnsansvar seriøst, og at vi gjør vårt for å møte de forskriftene og standardene markedet forventer. ISO-sertifiseringen betyr at vi oppfyller mange av kravene og forventningene både norske og internasjonale kunder har til sine leverandører.

Vi er stolte over at vi kan dokumentere at vi har et velfungerende kvalitetssystem og kommer samtidig til å jobbe videre med å kontinuerlig forbedre leveransene våre.

Kiwa Teknologisk Institutt står bak sertifiseringen og definerer ISO 9001 på denne måten:

En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at din bedrift jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

  • Kundefokus
  • Lederskap
  • Menneskers engasjement
  • Prosesstankegang
  • Forbedring
  • Bevisbasert beslutningstaking
  • Relasjonsledelse

Lyst til å lese flere saker?